Лабораторне обстеження ціни

[su_table]

ЗАГАЛЬНОКЛІНІЧНА ТА БІОХІМІЧНА ПАНЕЛЬ

 

 

№п/п Найменування послуги Вартість Вартість термінового виконання
ЗАГАЛЬНОКЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
1 Гомоцистеїн 360
2 Соматотропний гормон 180
3 Загальний аналіз крові 130
3 Загальний аналіз крові з формулою (ручне) 160
4 Загальний аналіз сечі 100
5 Загальний аналіз сечі по Нечипоренко 90
6 Визначення групи крові та Rh — фактора 200
7 RW 120
8 Коагулограма (Протромбіновий час, Протромбіновий індекс, Активований час рекальцифікації, Фібрин плазми) 290
9 Забір крові одноразовою системою «вакуумтаймер» 30
10 Пробна капацитація 300
11 Ін’єкція 20
ЕКСПРЕС-ТЕСТИ
1 HCV 110
2 HBsAg 110
3 СНІД експрес-метод 75
4 n Tn 1-тропонін 140
5 Гелікобактер пілорі 13
6 Маркери гепатиту B (HBs, анти-HBs, HBе, анти-HBе, анти-HBс) 190
7 HCV антитіла 100
8 Сифіліс експрес-метод 120
КЛІНІЧНА БІОХІМІЯ
1 Аланінамінотрансфераза(АЛТ) 80
2 Амілаза 80
3 Аспартатамінотрансфераза(АСТ) 80
4 Білкові фракції (заг.білок, альбумін, глобуліни, А/Г коеф.) 210
5 Білок загальний 80
6 Білірубін загальний 80
7 Білірубін по фракціях (прямий і непрямий) 140
8 Гамма—глутаматтрансфераза 80
9 Лактатдегідрогеназа (ЛДГ) 80
10 Креатинфосфокіназа 80
11 Калій 80
12 Кальцій 80
13 Кальцій іонізований 140
14 Креатинін 80
15 Лужна фосфатаза 80
16 Натрій 80
17 Магній 80
18 Сечова кислота 80
19 Сечовина 80
20 Залізо крові сироваткове 80
21 Феритин 200
22 Печінкові проби (АЛТ, АСТ, ГГТ, ЛФ, біліруб. заг., прям., білок заг., тим. пр.) 510
23 Ниркові проби (креатинін, сечовина, сеч.к—та) 210
24 Ревматоїдний фактор (кількісний) 100
25 Ревмопроби (С—РБ, РФ, АСЛ—О, серомукоїди) 230
26 С—реактивний білок (кількісний) 90
27 Тимолова проба 80
28 Антистрептолізин —0 100
29 Серомукоїди 80
30 Д—димер 170
АЛЕРГОПРОБИ
1 Загальна панель 1000
2 Інгаляційна панель 1000
3 Харчова панель №1 1000
4 Харчова панель №2 1000
5 Педіатрична панель 1000
РЕПРОДУКТИВНА ПАНЕЛЬ
1 Антимюллерів гормон 450 780
2 Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ) 170  300
3 Лютеїнізуючий гормон (ЛГ) 170  300
4 Пролактин 170 300
5 Прогестерон 170 300
6 Естрадіол 170 300
7 Тестостерон 170 300
8 Тестостерон вільний 210
9 Хоріонічний гонадотропін, загальний 170 320
10 В—хоріонічний гонадотропін 190
11 Глобулін, який зв’язує статеві гормони (ГЗСГ; ССГ; SHBG) 180
12 Посткоітальний тест 140
13 Спермограма 350
14 Визначення фрагментації ДНК сперматозоїдів 2 000
15 MAR—тест 220
16 Визначення індекса зрілості (НВА—тест) 500
ПРЕНАТАЛЬНА ДІАГНОСТИКА
1 Вільний Бета—ХГ (8—20 тиждень ваг.) 200
2 Альфафетопротеїн (AFP) 200
3 РАРР — А 200
4 Естріол вільний (8—20 тижд.ваг.) 170
5 Скринінг 1 триместру вагітності (ПАПП, вільний бета ХГЧ, 8—14 тижд.) 350
6 Скринінг 2 триместру вагітності (АФП, вільний бета—ХГЧ,
естріол вільний, 14—20 тижд.)
470
7 Prisca I триместру 380
8 Prisca ІI триместру 430
7 Prisca I триместру + Скринінг 1 триместру 670
8 Prisca ІI триместру + Скринінг 2 триместру 520
8 Плацентарний фактор росту 550
9 Антиспермальні антитіла 190
10 Nipt test Base (наявність трисомій у 13,18,21 хромосомі, визначення статі за бажанням) 13 000
11 Nipt test Base Plus (наявність трисомій у 13,18,21 хромосомі, + визначення статі, + виявлення аномалій у статевих хромосомах Х, Y) 13 500
12 Nipt test Cariotipo (наявність трисомій у 13,18,21 хромосомі, + визначення статі, + виявлення аномалій у статевих хромосомах Х, Y, + детальний аналіз 23 пар хромосом) 14 500
13 Nipt test Cariotipo Plus (наявність трисомій у 13,18,21 хромосомі, + визначення статі, + виявлення аномалій у статевих хромосомах Х, Y, + детальний аналіз 23 пар хромосом, + 21 мікроделеція, + муковісцидоз у матері) 18 400
14 Nipt test Total Screen  (наявність трисомій у 13,18,21 хромосомі, + визначення статі, + виявлення аномалій у статевих хромосомах Х, Y, + детальний аналіз 23 пар хромосом, + 21 мікроделеція, + муковісцидоз у матері, + 16 многогенних захворювань) 27 300
15 Nipt test Express (48 годин) (наявність трисомій у 13,18,21 хромосомі) 7 900
[/su_table] [su_table]

ПОРУШЕННЯ ОБМІНУ

 

ДІАГНОСТИКА АНТИФОСФОЛІПІДНОГО СИНДРОМУ
1 Вовчаковий антикоагулянт 340
2 Кардіоліпіни, антитіла lgG 220
3 Кардіоліпіни, антитіла lgM 250
4 Фосфоліпіди, антитіла lgG/M 540
ЛІПІДНИЙ ОБМІН
1 Ліпідограма (холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, бета—ліпопротеїди, коефіцієнт атерогенності) 280
2 Тригліцериди 80
3 Холестерин 80
4 Бета—ліпопротеїди 80
ВУГЛЕВОДНИЙ ОБМІН
1 Глюкоза (експрес—метод) 50
2 Глюкоза в сироватці крові 100
3 С—пептид 180
4 Глікозильований гемоглобін 180
5 Інсулін 180
6 Індекс НОМА 250
ТИРЕОЇДНА ДІАГНОСТИКА ТА ІНШІ ГОРМОНИ
1 Тиреоглобулін (ТГ) 200
2 Тиреотропний гормон (ТТГ) 150  250
3 Тироксин (Т4) 150  250
4 Тироксин (Т4) вільний 150  250
5 Трийодтиронін (Т3) 150  250
6 Трийодтиронін вільний (Т3) 150
7 АТ до ТГ 200
8 Антитіла до пероксидази 190  250
9 Кортизол 230 250
10 Дегідроепіандростерон—сульфат (ДГЕА—сулфат) 200
11 Кальцитонін 320
12 Паратгормон 190
13 АКТГ 220
14 17—ОП—прогестерон 180
[/su_table] [su_table]

ОНКОЛОГІЧНА ПАНЕЛЬ

 

ОНКОЛОГІЧНА ДІАГНОСТИКА
1 Онкомаркер яєчників (СА – 125) 190
2 Онкомаркер молочної залози (СА – 15-3) 220
3 Онкомаркер підшлункової залози, жовчного міхура (СА—19—9) 200
4 Простат-специфічний антиген заг. (РSA) 180
5 Онкомаркер шлунка 330
6 Раково-ембріональний антиген (СЕА) 210
7 НЕ—4 антиген 410
8 НЕ—4 антиген + Онкомаркер яєчників (СА – 125) 560
9 Бета-2-мікроглобулін 240
РІДИННА ЦИТОЛОГІЯ
1 Рідинна цитологія ПАП—тест Cell—Prep 550
2 Визначення ДНК вірусу папіломи людини (ВПЛ) високого канцерогенного ризику (ВКР) (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типу) методом ПЛР в режимі реального часу на матеріалі рідинної цитології 450
3 Капсидний тест 360
4 Цитологічне дослідження тонкоголкових пункційних біопсій (FNA) 350
5 Цитологічне дослідження тонкоголкових пункційних біопсій (FNA) Рідинна цитологія Cell—Prep 550
6 Цитологічне дослідження пунктатів кістозних утворень 350
7 Біопсія шийки матки (екто та ендоцервікс, включаючи поліпи) 450
8 Біопсія ендометрію і цервікального каналу (аспіраційна біопсія, вишкрібання, поліпектомії) 450
9 Класичний ПАП— тест + мікроскопічний аналіз виділень із сечостатевих органів 250
10 CД 138 540
[/su_table] [su_table]

ІНФЕКЦІЙНА ПАНЕЛЬ

 

ТОРЧ-ІНФЕКЦІЇ
1 Chlamidia trachomatis — IgG (ІФА) 180 240
2 Chlamidia trachomatis — IgM (ІФА) 180 240
3 Cytomegalovirus hominis — IgG (ІФА) 160  240
4 Cytomegalovirus hominis — IgM (ІФА) 160  240
5 Herpes simplex virus, тип ІІ — IgG (ІФА) 170  240
6 Herpes simplex virus, тип ІІ — IgМ (ІФА) 170  240
7 Toxoplasma gondi, IgG (ІФА) 170  240
8 Toxoplasma gondi, IgM (ІФА) 190  240
9 HBsAg (поверхневий антиген) (ІФА) 230 240
10 HCV (гепатит С) (ІФА) 200  260
11 Краснуха IgG  (ІФА) 170
11 Краснуха IgM (ІФА) 170
12 Авідність антитіл IgG до цитомегаловірусу (CMV) 460
13 Mycoplasma hominis (ПЛР) 200
14 Mycoplasma genitalium (ПЛР) 200
15 Ureaplasma urealyticum (ПЛР) 200  240
16 Ureaplasma parvum (ПЛР) 200  240
17 Генітальна система (Mycoplasma, Ureaplasma) 165
18 Генітальна система (Escherichia coli, Gardnerella vaginalis, Staphylococcus aurens, Enterococcus faecalis, Neisseria gonorrhoea, Streptococcus agalactiae, Candida spp, Proteus spp, Pseudomonas spp, Mycoplasma, Ureaplasma) 420
[/su_table] [su_table]
ІМУНОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
1 Загальний lgE 200
2 Сироватковий lgА 150
3 Сироватковий lgМ 150
4 Сироватковий lgG 150
5 Антитіла lgG до односпіральної ДНК 420
6 Визначення антирезусних антитіл та гемолізинів 400
ПАНЕЛЬ ПЛР-ДІАГНОСТИКИ
1 HBV (вірусу гепатиту B) методом ПЛР: кров (якісне визначення) 370
2 HBV (вірусу гепатиту B) методом ПЛР: кров (кількісне визначення) 880
3 HCV (вірусу гепатиту C) методом ПЛР: кров (якісне визначення) 420
4 HCV (вірусу гепатиту C) методом ПЛР: кров (кількісне визначення) 1050
5 HPV високогоонкогенного ризику 12 типів (HPV HCR), типи 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 (ПЛР): зішкріб 440
6 HPV високого онкогенного ризику (HPV HCR), типи 16, 18 (ПЛР): зішкріб (кількісне визначення) 240
7 HPV високого онкогенного ризику (HPV HCR), типи 16, 18 (ПЛР): зішкріб (якісне визначення) 240
8 Виявлення ДНК T.vaginalis, N.gonorrhoeae, C.trachomatis (ПЛР): зішкріб (якісне визначення) 510
9 Виявлення ДНК Candida albicans (ПЛР): (якісне визначення) 220
10 Антитіла lgA до Chlamydia trachomatis 180
11 Антитіла lgM до Chlamydia trachomatis 180
12 Антитіла lgG до Chlamydia trachomatis 180
13 Виявлення ДНК Chlamydia trachomatis (ПЛР): зішкріб (кількісне визначення) 240
14 Виявлення ДНК Chlamydia trachomatis (ПЛР): зішкріб (якісне визначення) 240
15 Cytomegalovirus (ПЛР): (зішкріб, кров, сеча, слина) 260
16 EBV (Вірус Епштейна: Барр) (ПЛР): (сеча, слина, кров) 280
17 Gardnerella vaginalis (ПЛР): зішкріб 170
18 Herpes human virus 6 (ПЛР): кров 270
19 Herpes human virus 8 (ПЛР): кров 270
20 Herpes symplex virus 1 (ПЛР): (зішкріб, кров, сеча, слина) 280
21 Herpes symplex virus 1, 2 (ПЛР): (зішкріб, кров, сеча, слина) 280
22 Herpes symplex virus 2 (ПЛР): (зішкріб, кров, сеча, слина) 280
23 HPV високоонкогенного ризику, типи 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 скрин—титр (зішкріб із цервікального каналу), (кількісне визначення) 440
24 HPV високоонкогенного ризику , типи 16, 18 генотип (зішкріб із цервікального каналу), (якісне визначення) 240
25 HPV високоонкогенного ризику (HPV HCR), типи 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 52, 58, 59, 67 (зішкріб із цервікального каналу), (якісне визначення) 440
26 HPV низькоонкогенного ризику , типи 6/11 генотип (зішкріб із цервікального каналу), (якісне визначення) 240
27 HPV високоонкогенного ризику, типи 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 генотип—титр (зішкріб із цервікального каналу), (кількісне визначення) 440
28 Виявлення ДНК Mycoplasma genitalium методом ПЛР (кількісне визначення) 200
29 Виявлення ДНК Mycoplasma genitalium методом ПЛР (якісне визначення) 200
30 Антитіла lgA Mycoplasma hominis 200
31 Антитіла lgG Mycoplasma hominis 200
32 Виявлення ДНК Mycoplasma hominis методом ПЛР (кількісне визначення) 200
33 Виявлення ДНК Mycoplasma hominis методом ПЛР (якісне визначення) 200
34 Виявлення ДНК N.gonorrhoeae (ПЛР): (якісне визначення) 200
35 Toxoplasma gondii (ПЛР): кров 280
36 Виявлення ДНК Trichomonas vaginalis (ПЛР): (якісне визначення) 200
37 Виявлення ДНК Ureaplasma urealyticum/ parvum + Mycoplasma hominis методом ПЛР (кількісне визначення) 350
38 Антитіла lgA Ureaplasma urealyticum 200
39 Антитіла lgG Ureaplasma urealyticum 200
40 Ureaplasma urealyticum+parvum (ПЛР): (якісне визначення) 195
41 Ureaplasma urealyticum+parvum (ПЛР) (кількісне визначення) 195
42 Varicella Zoster virus (ПЛР): (зішкріб, сеча, слина) (якісне визначення) 230
43 HPV високоонкогенного ризику 14 типів: 16, 18, 31, 33, 35, 45,51, 52, 56, 58,59,66,68 генотип-титр, ПЛР, кількісне визначення (зішкріб), (кількісне визначення ) 440
44 Виявлення ДНК Candida albicans, методом ПЛР (урогенітальний зішкріб), якісне визначення 220
45 Виявлення ДНК Ureplasma urealyticum/parvum+Mycoplasma hominis ПЛР зішкріб (сеча, секрет простати, сперма) (кількісне визначення) 350
46 Пакет №153 (ПЛР, ВПР-16 генотипів) 550
47 Пакет №21 (урогенітальний) 520
48 Пакет №41 (імунологічний, урогенітальний) 830
ІНШІ ДОСЛІДЖЕННЯ
1 Антитіла до вірусу кору lgG 240
2 Антитіла до вірусу кору lgM 370
3 Вірус гепатиту С (HVC) сумарні антитіла 260
4 Трансферин 150
5 25—ОН вітамін D 380
6 lgG до гелікобактер пілорі 190
7 lg M до гелікобактер пілорі 190
ПАРАЗИТАРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
1 Сумарні антитіла до лямблій 250
2 Антитіла IgG до аскарид 400
3 Антитіла IgG до токсокар 300
4 Антитіла IgG до ехінококів 260
5 Антитіла IgG до трихінел 250
6 Антитіла IgG до опісторхів 220
7 Borellia burgdorferi антитіла IgG 240
8 Borellia burgdorferi антитіла IgM 240
[/su_table] [su_table]

Молекулярно-цитогенетичне дослідження

№п/п Найменування послуги Вартість Вартість термінового виконання
1 Визначення каріотипу пацієнта 1 600 1 800
2 Визначення каріотипу пацієнта 2 800 3 000
3 Визначення каріотипу плоду (з абортованорго матеріалу) 1 800
4 HLA 5 000
5 Муковісцидоз 1 (аналіз 8 найбільш поширених в Україні мутацій гена
ТРБМ)
950
6 Муковісцидоз 2 (аналіз 16 поширених в Україні мутацій гена ТРБМ) 1 800
[/su_table] [su_table]

Мікробіологічне дослідження

 

 1 Аналіз крові на стерильність + антибіотикограма 660
2 Мікробіологічне дослідження сечі + антибіотикограма 330
3 Мікробіологічне дослідження виділень з порожнини рота + антибіотикограма 330
4 Мікробіологічне дослідження виділень із жіночих статевих органів із визначенням чутливості до антибіотиків 420
5 Мікроскопічне дослідження виділень із чоловічих статевих органів на неспороутворюючі анаероби, аеробні та факультативно-анаеробні мікроорганізми із визначенням чутливості до антибіотиків 420
6 БАК посів виділень з молочної залози + антибіотикограма 330
7 БАК посів виділень з рани + антибіотикограма 330
8 БАК посів з кон’юктиви ока + антибіотикограма 330
9 Мікробіологічне дослідження виділень з носа із визначенням чутливості
до антибіотиків
330
10 Мікробіологічне дослідження виділень з вуха із визначенням чутливості
до антибіотиків
330
11 IF-genital (генітальний скринінг) 500
[/su_table]
Меню